Our Products

Fluorescent Pigment

הפיגמנט הפלואורסנטי האיכותי והחדשני שמייצרת חברת "O.Rotman", באופן בלעדי, מאפשר לה לספק פתרונות יצירתיים ומתקדמים, כמענה לצרכים הקיימים בשוק בענפים רבים ובתחומים ומגוונים, הן בשוק הציבורי והן בשוק הפרטי. לדוגמה: שימוש בצבע פלואורסנטי לסימון ותיחום אזורים, מבנים ואלמנטיים חזותיים בסביבה, הדגשה והבלטה של תוויות, אריזות, ומדבקות, שילוט פנים וחוץ. אנו מציעים מגוון מוצרים הניתנים לשימוש בענפים שונים, הן בענף הפרטי והן בענף הציבורי.

חפצי נוי ומזכרות

עציץ משושה - מק"ט 1028016

מוצר זה מגיע בגוון ירוק או כחול אקווה.  נטען מכל סוג של אנרגית אור  טבעית או מלכותית, יש לחשוף את המוצר לתאורה טבעית או מלכותית כ שעה וחצי לקבלת אפקטיביות מלאה !!!זוהר למשך 4-6 שעות ברציפות, כל חשיפה נוספת  לאנרגית אור מטעינה את המוצר ומאריכה את זמן הפעולה  .

מידות : 9.5 ס”מ/10 ס”מ

Read More

עציץ מתומן יהלום - מק"ט 1024019

מוצר זה מגיע בגוון ירוק או כחול אקווה.  נטען מכל סוג של אנרגיה טבעית או מלכותית, יש לחשוף את המוצר לתאורה טבעית או מלכותית כ שעה וחצי לקבלת אפקטיביות מלאה !!!זוהר למשך 4-6 שעות ברציפות, כל חשיפה לכל סוג אנרגיה מטעינה אותה ומאריכה את זמן העבודה של המוצר.

מידות :8.5 ס”מ / 6.5 ס”מ

 

 

Read More

עציץ לבבות - מק"ט 1027017

מוצר זה מגיע בגוון ירוק או כחול אקווה.  נטען מכל סוג של אנרגיה טבעית או מלכותית, יש לחשוף את המוצר לתאורה טבעית או מלכותית כ שעה וחצי לקבלת אפקטיביות מלאה !!!זוהר למשך 4-6 שעות ברציפות, כל חשיפה לכל סוג אנרגיה מטעינה אותה ומאריכה את זמן העבודה של המוצר.

מידות : 12.5 ס”מ / 4 ס”מ

 

 

Read More

עציץ עגול יהלום - מק"ט 1022018

מוצר זה מגיע בגוון ירוק או כחול אקווה.  נטען מכל סוג של אנרגית אור טבעית או מלכותית, יש לחשוף את המוצר לתאורה טבעית או מלכותית כ שעה וחצי לקבלת אפקטיביות מלאה !!!זוהר 6-4 שעות ברציפות .כל חשיפה לאנרגיה אור טבעי או מלאכותי מטעינה את המוצר ומאריכה את זמן הפעולה .

מידות : 5 ס”מ /10 ס”מ

Read More

תליון זוהר (שרשרת)

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית ( אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים ואינו מזיק לסביבה. זמן עבודה בין שעתיים ל-4 שעות. 

Read More

פסל החרות - מק"ט 1039005

פסל תלת-מימד. הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית ( אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים ואינו מזיק לסביבה. 

Read More

עציץ עגול _ מק"ט 1014012

מוצר זה מגיע בגוון ירוק או כחול אקווה. נטען מכל סוג של אנרגית אור טבעית או מלאכותית כשעה וחצי לקבלת אפקטיביות  מלאה !!! זוהר 4-6 שעות ברציפות. כל חשיפה  לאנרגית אור טבעי או מלאכותי מטעינה את המוצר ומאריכה את זמן הפעולה 

Read More

תליון זוהר (שרשרת)

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית ( אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים ואינו מזיק לסביבה. זמן עבודה בין שעתיים ל-4 שעות. 

Read More

גבעת הקפיטול - מק"ט 1037003

פסל תלת-מימד. הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית ( אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים ואינו מזיק לסביבה. 

Read More

עציץ כיפה - מק"ט 1025014

מוצר זה מגיע בגוון ירוק או כחול אקווה.  נטען מכל סוג של אנרגיה טבעית או מלכותית, יש לחשוף את המוצר לתאורה טבעית או מלכותית כ שעה וחצי לקבלת אפקטיביות מלאה !!!זוהר למשך 4-6 שעות ברציפות, כל חשיפה לכל סוג אנרגיה מטעינה אותה ומאריכה את זמן העבודה של המוצר.

מידות : 5 ס”מ /10 ס”מ

 

Read More

פמוטים לנרות - מק"ט 1016011

מוצר זה מגיע בגוון ירוק או כחול אקווה.  נטען מכל סוג של אנרגיה טבעית או מלכותית, יש לחשוף את המוצר לתאורה טבעית או מלכותית כ שעה וחצי לקבלת אפקטיביות מלאה !!!זוהר למשך 4-6 שעות ברציפות, כל חשיפה לכל סוג אנרגיה מטעינה אותה ומאריכה את זמן העבודה של המוצר.

מידות : 5 ס”מ /10 ס”מ

 

 

Read More

צבע

אבקה זוהרת - ירוק

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה.

Read More

אבקה זוהרת - כחול אקווה

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה.

Read More

צבע זוהר - מק"ט 10472G

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה.

Read More

צבע זוהר - מק"ט 10472B

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה.

Read More

אבנים

חלוקי נחל - מק"ט 1055026G

מוצר זה הנו פרי פיתוח חדשני וייחודי היצוק בדוגמת חלוקי נחל. חלוקי הנחל נטענים בחשיפה לאור טבעי או מלאכותי ומפיקים בוהק מרהיב לזמן ממושך. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול- אקווה.

Read More

חלוקי נחל

מוצר זה הנו פרי פיתוח חדשני וייחודי היצוק בדוגמת חלוקי נחל. חלוקי הנחל נטענים בחשיפה לאור טבעי או מלאכותי ומפיקים בוהק מרהיב לזמן ממושך. כיום קיימים שני גוונים : ירוק וכחול- אקווה.

Read More

אבני בזלת

אבן בזלת זוהרת – צבועה בפיגמנט פלורנסטי. הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים ואינו מזיק לסביבה. 

Read More

חלוקי נחל - מק"ט 1055026G

מוצר זה הנו פרי פיתוח חדשני וייחודי היצוק בדוגמת חלוקי נחל. חלוקי הנחל נטענים בחשיפה לאור טבעי או מלאכותי ומפיקים בוהק מרהיב לזמן ממושך. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול- אקווה.

Read More

חלוקי נחל - מק"ט 1055026B

מוצר זה הנו פרי פיתוח חדשני וייחודי היצוק בדוגמת חלוקי נחל. חלוקי הנחל נטענים בחשיפה לאור טבעי או מלאכותי ומפיקים בוהק מרהיב לזמן ממושך. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול- אקווה.

Read More

מדבקות / שילוט

מדבקות לבגדים - מק"ט 1046023

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

מדבקות לשילוט- מק"ט 1046025G

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

מדבקות לשילוט - מק"ט 10460258B

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

מדבקות לבגדים - מק"ט 1046023

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

מדבקות לשילוט- מק"ט 1046025G

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

מדבקות לשילוט- מק"ט 1046025G

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

מדבקות לשילוט - מק"ט 10460258B

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

מדבקות לשילוט- מק"ט 1046025G

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

מדבקות לשילוט- מק"ט 1046025G

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

מדבקות לשילוט- מק"ט 1046025G

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

מדבקות לבגדים - מק"ט 1046023

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

אקססוריז

הדפסים לבגדים - מק"ט 1046023

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

מגן פינה - מק"ט 1004030

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה.

Read More

מנדלה

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה.

Read More

הדפסים לבגדים - מק"ט 1046023

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

ידית לדלת - מק"ט 1030028

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה.

Read More

מנדלה

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה.

Read More

הדפסים לבגדים - מק"ט 1046023

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית ( אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים ואינו מזיק לסביבה. זמן עבודה בין שעתיים ל-4 שעות. 

Read More

תליון זוהר (שרשרת)

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

הדפסים זוהרים לתיקים

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה ומתאים לתנאי מזג אויר קשים (חום קור). 

Read More

מנדלה

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה.

Read More

קרמיקה

קרמיקה זוהרת - מק"ט 1018027G

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה.

Read More

קרמיקה זוהרת - מק"ט 1018027B

הצבע אוגר בתוכו את אנרגיית האור המופקת מתאורה טבעית (אור יוםׂׂ) או מלאכותית, ובחשיכה פולט אור מרהיב שנשאר בוהק לאורך זמן. כל חשיפה נוספת לאור מטעינה את הצבע בשנית. כיום קיימים שני גוונים: ירוק וכחול -אקווה. הצבע אינו פולט רעלים, אינו מזיק לסביבה.

Read More
סגירת תפריט
דילוג לתוכן